Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Quang Tiến Dũng
(300000.0060)

Tiến sĩ

18

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Quang Tiến Dũng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  1/212 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914193363
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/03/2001 Cán bộ phục vụ
  Từ : 01/04/2001 Đến : 01/10/2007 Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD khoa Vật lý
  Từ : 01/11/2007 Đến : 01/01/2015 Phó trưởng Phòng - Phòng KHTC-CSVC Tổ Quản trị - Cơ sở vật chất - Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó trưởng phòng KHTC-CSVC
  Từ : 01/01/2015 Đến : Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Vật lý - Chất rắn - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 1996
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 2000
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 2014