Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Thanh Truyền
(400000.0194)

Tiến sĩ

19

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Thanh Truyền
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  13/116 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3825126; 0914351213
  Email: truyen_bui2000@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Văn học Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn học Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Việt, Văn Học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tiếng Việt, Văn học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1999 Đến : 01/01/2000 Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/02/2000 Đến : 01/01/2001 Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự, Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/02/2002 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Xã hội; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Văn Tiếng Việt; Phó trưởng Khoa - Khoa GD Tiểu học Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Ngữ văn 1998
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1998
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Văn học 2001
  Tiến sĩ Viện Văn Học Văn học 2006