Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Quang Cơ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Quang Cơ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  Đường Nguyễn Đình Tứ , Phú Thượng , Thành phố HUế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914848365
  Email: nguyenquangco@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Công nghệ Sinh học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp