Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Huệ
(300000.0194)

Thạc sĩ

18

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  1/38 Lê Thánh Tôn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0840914546650
  Email: ngthihue112@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá phân tích

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá phân tích

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa học phân tích,Phân tích sắc ký, Các phương pháp tách

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phân tích điện hóa, phân tích sắc ký

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1984 Đến : 01/12/1989 Công ty cao su Đà Nẵng Kỹ sư
  Từ : 01/01/1990 Đến : 01/01/2012 Bộ môn Hóa vô cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/02/2012 Đến : Bộ môn Hóa phân tích - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Hoá học 1983
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 1997
  Thạc sĩ Trường ĐHSP Huế Hoá học 2001