Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Ngọc Tuyền
(300000.0196)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

73

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Ngọc Tuyền
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1967

 • Địa chỉ:

  2/100 Đặng Huy Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0976557727
  Email: trntuyen@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2013

  Ngành đào tạo:

  Hoá vô cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá vô cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa học Vô cơ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học Vật liệu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1990 Đến : 01/01/2015 Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Hóa học Bộ môn Hóa vô cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2015 Đến : Trưởng Phòng; Tổ trưởng chuyên môn - Hóa hữu cơ Tổ Giáo vụ - Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng Phòng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Huế Hoá học 1988
  Thạc sĩ Trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội Hoá học 1997
  Tiến sĩ Trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội Hoá học 2006