Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Minh Ngọc
(300000.0181)

Thạc sĩ

19

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Minh Ngọc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  Hương Chữ, Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranminhngoc.hueuni@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá vô cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá vô cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2007 Đến : Tổ phó chuyên môn Bộ môn Hóa vô cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học KHoa học Huế Hoá học 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Hoá học 2008