Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đăng Giáng Châu
(300000.0190)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

42

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Giáng Châu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  77 Nguyen Hue , Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0982612412
  Email: chaundg@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2023

  Ngành đào tạo:

  Hoá môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2007 Đến : Bộ môn Hóa vô cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/02/2012 Đến : Tổ phó chuyên môn Bộ môn Hóa phân tích - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Hoá học 0000
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Hoá học 2007
  Tiến sĩ Đại học Bonn Nông nghiệp 2015