Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thanh Minh
(300000.0195)

Tiến sĩ

37

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thanh Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  5/7/47 Minh Mạng , Thủy Xuân , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranthanhminh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa hữu cơ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2021)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2002 Đến : 01/12/2018 Bộ môn Hóa hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Hóa Vô cơ - Hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHKH Huế Hoá học 2002
  Thạc sĩ Trường ĐHKH Huế Hoá học 2007
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Hóa hữu cơ 2021