Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Hải Bằng
(300000.0185)

Thạc sĩ

13

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Hải Bằng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Tập thể xã tắc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: haibangtran@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa Hữu cơ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hợp chất Thiên nhiên

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2004 Đến : Bộ môn Hóa hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHKH Huế Hoá học 2003
  Thạc sĩ Trường ĐHKH Huế Hoá học 2007