Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thu Thủy
(300000.0226)

Thạc sĩ

32

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1963

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thuthuy.dhkh@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vi sinh vật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Sinh học 0000