Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Tất Thắng
(300000.0296)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

35

Bài báo

9

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Tất Thắng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tatthangdhkh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2005

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học,Phong cách học. Ngôn ngữ học văn bản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/1979 Đến : Trưởng Khoa Bộ môn Biên tập, Xuất bản và Quan hệ quần chúng - Khoa Báo chí - Truyền thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
  Từ : 01/09/2015 Đến : Bộ môn Ngôn ngữ - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 0000