Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Đình Trung
(300000.0219)

Tiến sĩ

87

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Đình Trung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  , Trường An , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0988648189
  Email: hdtrung@hueuni.edu.vn; hdtrung@husc.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  - Động vật Không xương sống - Chỉ thị sinh học môi trường nước - Sinh học cơ thể động vật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Đa dạng về Động vật thủy sinh (cá, động vật nổi, động vật đáy, côn trùng ở nước); - Chỉ thị sinh học môi trường nước; - Đánh giá thực trạng sinh vật ngoại lai xâm hại và giải pháp phòng trừ; - Nghiên cứu hiện trạng khai thác thủy sản vùng ven bờ và đề xuất giải pháp quản lý; - Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nuôi trồng thủy sản; - Đánh giá nguồn lợi động vật Thân mềm và giáp xác có giá trị kinh tế ở các thủy vực nội địa và vùng ven bờ; - Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Việt ( - 0000)
  Tiếng Anh (Cử nhân - 2013)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2006 Đến : Bộ môn Tài nguyên và sinh vật môi trường - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
  Từ : 01/02/2012 Đến : Phó trưởng Phòng - Phòng ĐTSĐH Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó Trưởng phòng ĐTSĐH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Sinh học 0000
  Tiến sĩ Đại học Huế Sinh học 2012