Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thanh Nhàn
(300000.0264)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

111

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

19

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thanh Nhàn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Nhà LKV3-28, Royal Park, Thôn Xuân Hòa, Phường Thủy Vân, Tp Huế , Thủy Vân , Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0973 736 508
  Email: ttnhan@hueuni.edu.vn;
  Website cá nhân: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/edit/id/472

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2020

  Ngành đào tạo:

  Địa kỹ thuật xây dựng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa kỹ thuật xây dựng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Cơ học đất yếu dưới tải trọng động; Tiếng anh chuyên ngành.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sử dụng xỉ gang, xỉ thép trong xây dựng; Cơ học đất yếu dưới tải trọng động.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)
  Ngoại ngữ khác (A - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/2003 Đến : 01/12/2005 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Tổng hợp Thừa Thiê
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/01/2015 Bộ môn Địa chất - Khoa Địa lý - Địa chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/01/2016 Phó trưởng Phòng - Phòng KHCN-HTQT Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó Trưởng Phòng
  Từ : 01/01/2016 Đến : Bộ môn Địa chất - Khoa Địa lý - Địa chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học huế Địa chất học 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học khoa học Huế Địa chất học 2007
  Tiến sĩ Trường Đại học Yamaguchi Kỹ thuật địa chất 2013