Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thu Hà
(300000.0086)

Tiến sĩ

17

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Chung cư Xuân Phú, toà nhà 1C, phòng 55 , Phường Xuân Phú , TP. Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0816878977
  Email: nguyenthithuha@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2004 Đến : Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Ngữ văn 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Ngôn ngữ học 2008
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Ngôn ngữ học 2017