Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Trọng Phán
(400000.0394)

Thạc sĩ

20

Bài báo

18

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Trọng Phán
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  3/10/566 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3845688; 0914204077
  Email: htphan1961@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Di truyền học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Di truyền học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Di truyền học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Di truyền học thực vật

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Nga (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1983 Đến : 01/08/1985 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên ché tập sự Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/09/1985 Đến : 01/12/2006 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/12/2007 Đến : 01/07/2011 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Sinh Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh học 0000
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Sinh học 1983
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Sinh học 1987