Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Kiên Trung
(300000.0281)

Đại học

8

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Kiên Trung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  Khu Tập thể Đống Đa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ktrungtph@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Báo chí học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Báo chí học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận Báo chí - Báo in

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Báo chí và thông tin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2009 Đến : Bộ môn Báo in và Lý luận báo chí - Khoa Báo chí - Truyền thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Báo chí 2009