Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Tuấn Anh
(300000.0272)

Tiến sĩ

73

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Tuấn Anh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  6 Chế Lan Viên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0989230009
  Email: fantuananh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên môn giảng dạy:

  - Lý luận văn học - Văn học so sánh - Tiến trình văn học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận văn học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2007 Đến : 01/02/2016 Bộ môn Lý luận văn học - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
  Từ : 01/02/2016 Đến : Phó trưởng Phòng Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học KHoa học Huế Văn học 2007
  Thạc sĩ Trường ĐHKH Huế Văn học 2009
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Ngôn ngữ Anh 2013
  Tiến sĩ Học viện KHXH&NV Văn học 2014