Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thu Hằng
(300000.0313)

Thạc sĩ

19

Bài báo

13

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thu Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0947744129
  Email: thuhanglsvn@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  lịch sử Việt Nam hiện đại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (cử nhân - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Bộ môn Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học HUế Lịch sử 2010