Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Anh Đào
(300000.0305)

Tiến sĩ

57

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Anh Đào
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: anhdaokls@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử TG cận hiện đại, Lich sử, văn hóa phương Đông, Quan hệ quốc tế...

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội... các nước phương Đông

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1998 Đến : Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Đông phương học - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Lịch sử 0000
  Tiến sĩ Đại học Huế Lịch sử 2012