Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Tâm
(300000.0325)

Tiến sĩ

50

Bài báo

16

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Tâm
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935420559
  Email: tamkhoasuhue@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử thế giới cận hiện đại, Lịch sử Nhật Bản, Lịch sử kinh tế Nhật Bản, Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử giao thương giữa Nhật Bản tại khu vực Đông Á thời cận đại...

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2007 Đến : 01/12/2018 Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Lịch sử Thế giới và Đông phương học - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học HUế Lịch sử 2009
  Tiến sĩ Trường Đại học KHoa học Huế Lịch sử 2019