Dữ liệu Nhà khoa học

Mai Thúy Bảo Hạnh
(300000.0302)

Thạc sĩ

14

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Mai Thúy Bảo Hạnh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: bhanhdph@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử Nhật Bản, Nhập môn Khu vực học và Đông Nam Á học, Lịch sử Phương Đông đại cương

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử thế giới

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Bộ môn Đông phương học - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Lịch sử 0000
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2011