Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Mạnh Hà
(300000.0320)

Thạc sĩ

14

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0916655905
  Email: manhhakls@husc.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dân tộc học, Văn hóa - Du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn hoá-Du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)
  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1998 Đến : Bộ môn Nhân học - Khảo cổ học - Văn hóa du lịch - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
  Từ : 01/04/2020 Đến : Phó trưởng Phòng Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Khoa học Huế Lịch sử 1999