Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Kim Dung
(300000.0319)

Thạc sĩ

38

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Kim Dung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  105/4 Duy Tân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: kimdungkls@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công tác xã hội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử, Văn hóa, Công tác xã hội, Xã hội học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 2014)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2007 Đến : 01/11/2007 trường THPT Hương Trà Thừa Thiên Huế Giáo viên
  Từ : 01/11/2007 Đến : 01/03/2017 Bộ môn Công tác xã hội - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/03/2017 Đến : Tổ trưởng chuyên môn Khoa Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2007
  Khác Đại học KHXH&NV Hà Nội Công tác xã hội 2010
  Thạc sĩ trường Đại học Khoa học Huế Dân tộc học 2014