Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Mai Phượng
(300000.0303)

Thạc sĩ

27

Bài báo

9

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Mai Phượng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: Phuongtran.ant@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nhân học văn hóa

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử, Dân tộc học - Nhân học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2007 Đến : Bộ môn Nhân học - Khảo cổ học - Văn hóa du lịch - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác Lịch sử 0000
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Dân tộc học 2009