Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Việt Phương
(300000.0353)

Tiến sĩ

32

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Việt Phương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  12/7 Nguyễn Phúc Nguyên , Kim Long , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenvietphuong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử triết học, Khoa học chính trị

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử triết học, Triết học nữ quyền, Tân Nho gia và Tân Nho gia hiện đại

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/12/2018 Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Triết học - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tổ trưởng chuyên môn
  Từ : 01/01/2019 Đến : 01/04/2020 Tổ trưởng chuyên môn - BM Triết học và quản lý nhà nước Bộ môn Triết học và quản lý Nhà nước - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tổ trưởng chuyên môn
  Từ : 01/04/2020 Đến : Phó trưởng Khoa Bộ môn Triết học và quản lý Nhà nước - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Triết học 0000
  Tiến sĩ Học viện Khoa học xã hội Triết học 2015