Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hiền
(300000.0356)

Thạc sĩ

27

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Phòng 302B2 Chung cư Đông nam Thủy Trường, Đường Cao Đình Độ, Phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0945988303
  Email: nguyenthihien0919@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/2004 Đến : Tổ phó chuyên môn; Tổ trưởng chuyên môn - ĐLCM ĐCS Bộ môn Lịch sử Đảng - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Giáo dục Chính trị 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Triết học 2008