Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hoa
(300000.0342)

Tiến sĩ

31

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenhoa10283@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Triết học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Bằng 2 Ngôn ngữ Anh - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2007 Đến : 01/12/2018 Bộ môn Lịch sử Đảng - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Triết học 0000
  Tiến sĩ Học viện khoa học xã hội Triết học 2019