Dữ liệu Nhà khoa học

Lữ Hồng Anh
(300000.0344)

Thạc sĩ

9

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lữ Hồng Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: honganhdhkh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Triết học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Bộ môn Lịch sử Đảng - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Triết học 0000
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học huế Triết học 2011