Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thanh Huyền
(300000.0335)

Tiến sĩ

36

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntthuyenhue@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Lịch sử 0000
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Lịch sử Việt Nam 2016