Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Hoàng Phương
(300000.0368)

Tiến sĩ

22

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Hoàng Phương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0975465030
  Email: hoangphuongkts@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kiến trúc và quy hoạch

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kiến trúc

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đồ án Kiến trúc, Tin học ứng dụng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kiến trúc công trình

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 2012)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2000 Đến : 01/12/2018 Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Kiến trúc; Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Kiến trúc Bộ môn Kiến trúc và Kỹ thuật - Khoa Kiến trúc - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
  Từ : 01/01/2019 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Bm Kiến trúc dân dụng và công nghiệp Bộ môn Kiến trúc dân dụng và công nghiệp - Khoa Kiến trúc - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tổ trưởng chuyên môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Kiến trúc 0000
  Tiến sĩ Đại học Kyoto Nhật Bản Kiến trúc 2015