Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Thị Tân
(300000.0321)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

55

Bài báo

18

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Thị Tân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tan.buithi@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2005

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch Sử Việt Nam Cổ Trung Đại, Làng Xã Việt Nam, Lịch Sử Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam, Nhà Nước Và

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  2

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Nga (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1977 Đến : Bộ môn Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Lịch sử 0000