Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Bắc Giang
(300000.0395)

Thạc sĩ

23

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Bắc Giang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenbacgiang@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Chuyên ngành đào tạo:

  MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý môi truờng; Quản lý chất lượng nước; Mô hình hóa môi trường; Rủi ro môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2000 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Môi trường Bộ môn Quản lý môi trường - Khoa Môi trường - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Khoa học môi trường 0000