Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Bắc Giang
(300000.0395)

Tiến sĩ

26

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

23

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Bắc Giang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenbacgiang@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Chuyên ngành đào tạo:

  MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý môi truờng; Quản lý chất lượng nước; Mô hình hóa môi trường; Rủi ro môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2000 Đến : 01/12/2018 Phó trưởng Khoa - Khoa Môi trường Bộ môn Quản lý môi trường - Khoa Môi trường - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Quản lý tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu - Khoa Môi trường - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Khoa học môi trường 0000
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học, ĐHH Quản lý tài nguyên và môi trường 0000
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Quản lý môi trường 2021