Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Mộng
(300000.0399)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Mộng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: mongnguyen54@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bảo tồn đa dạng sinh học, Sinh vật chỉ thị, Sinh thái học,

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh vật chỉ thị; Đa dạng sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1978 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Môi trường Bộ môn Sinh thái môi trường - Khoa Môi trường - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Khoa học môi trường 0000