Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Tuấn
(300000.0400)

Tiến sĩ

46

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

20

Đề tài khoa học

5

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Văn Tuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  , Hue city , Thua Thien Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lenntuan@gmail.com; levantuan@hueuni.edu.vn; lvtuan@husc.edu.vn
  Website cá nhân: https://www.researchgate.net/profile/Tuan-Le

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xử lý nước cấp và nước thải, Hóa Môi trường, Quan trắc môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kỹ Thuật môi trường, Công nghệ Hóa-Sinh-Môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/12/2018 Phó trưởng Khoa - Khoa Môi trường; Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Kỹ thuật môi trường - Khoa Môi trường - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
  Từ : 01/01/2019 Đến : Phó trưởng Khoa; Tổ trưởng chuyên môn - BM Khoa học và Kỹ thuật môi trường; Tổ trưởng chuyên môn - BM Khoa học và Kỹ thuật môi trường Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật môi trường - Khoa Môi trường - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Khoa học môi trường 0000
  Tiến sĩ Đại học Yamaguchi Kỹ thuật môi trường 2014