Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Đăng Bảo Châu
(300000.0412)

Tiến sĩ

27

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

2

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Đăng Bảo Châu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ldbchau@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xã hội học quản lý, xhh đô thị, xhh lao động việc làm

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xã hội học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)
  Tiếng Pháp (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1998 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Xã hội học; Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Quy hoạch - Quản lý xã hội - Khoa Xã hội học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Xã hội học 0000
  Tiến sĩ Đại học Toulouse Xã hội học 2014