Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Nữ Hải Yến
(300000.0414)

Thạc sĩ

17

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Nữ Hải Yến
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  3/121, Tôn Quang Phiệt , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0987893662
  Email: haiyen.xhh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xã hội học đại cương, Lịch sử xã hội học, Xã hội học Gia đình, Xã hội học về Giới và phát triển

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử xã hội học, Xã hội học Gia đình

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Bộ môn Giới - Gia đình - Dân số - Khoa Xã hội học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Xã hội học 0000
  Thạc sĩ Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội Xã hội học 2014