Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Năm
(400000.0128)

Tiến sĩ

28

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

17

Đề tài khoa học

4

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Năm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  25/293 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3820473; 0914242928
  Email: lenam1958@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Địa lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Địa Lý Tự Nhiên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Địa lý tự nhiên, bảo vệ môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1980 Đến : 01/04/1982 Giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên
  Từ : 01/04/1982 Đến : 01/12/1986 Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/11/1986 Đến : 01/12/1988 Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý Trường ĐHSP- Đại học Huế, Đi học Cao học tại Hà Nội
  Từ : 01/01/1989 Đến : 01/07/2010 Phó trưởng Khoa - Khoa Địa lý Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/08/2010 Đến : Trưởng Khoa - Khoa Địa lý Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Địa lý 1980
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Địa lý 1988
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Địa lý 2004