Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Ngọc Liêm
(800000.0114)

Thạc sĩ

3

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Ngọc Liêm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0886391188
  Email: n.l.le@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị chất lượng; Hành vi tổ chức; Khởi sự doanh nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Tài chính; Nghiên cứu Phát triển Quốc tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Tốt - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2006 Đến : 01/03/2009 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/03/2010 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức tập sự ngạch giảng viên
  Từ : 01/03/2010 Đến : Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức ngạch giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Quốc tế Christian (ICU), Nhật Bản Chính sách công 2014