Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Văn Chiêm
(800000.0124)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Văn Chiêm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1963

 • Địa chỉ:

  41 A3 - Khu tập thể Triệu Quang Phục - Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0546281113; 0983498527
  Email: buichiem@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1986 Đến : 01/07/1988 Trường Đại học Nông nghiệp II Huế Tập sự giảng dạy
  Từ : 01/07/1988 Đến : 01/06/1993 Trường Đại học Nông nghiệp II Huế Trợ giảng
  Từ : 01/07/1993 Đến : 01/07/1995 Trường Đại học nông nghiệp II Huế Giảng viên
  Từ : 01/08/1995 Đến : 01/08/2002 Khoa Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/11/2014 Phó trưởng Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Giảng viên
  Từ : 01/12/2014 Đến : Trưởng Phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Trưởng Phòng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Huế Kinh tế nông nghiệp 1986
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Huế Quản trị kinh doanh 2004