Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thị Mai Hà
(800000.0106)

Thạc sĩ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Thị Mai Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  45 Lê Trung Đình , Thuận Lộc , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: vomaiha@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị kinh doanh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2000 Đến : 01/10/2003 Phòng Kinh tế - UBND TP Huế Chuyên viên
  Từ : 01/10/2003 Đến : 01/04/2005 Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/03/2008 Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức tập sự ngạch giảng viên
  Từ : 01/03/2008 Đến : Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội Kinh tế quốc tế 2000
  Thạc sĩ Đài Loan Kinh doanh quốc tế 2007