Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Phương Thanh
(800000.0117)

Tiến sĩ

15

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Phương Thanh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  14/211 Phan chu Trinh - TP Huế , Phước Vĩnh , Hue , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914743222
  Email: ltpthanh@hce.edu.vn - lethiphuongthanh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh doanh thương mại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh doanh thương mại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị chuỗi cung Quản trị Logistics Quản trị bán lẻ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2007 Đến : 01/03/2009 Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/03/2010 Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức tập sự ngạch giảng viên
  Từ : 01/03/2010 Đến : Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức ngạch giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2011
  Tiến sĩ Trường Đại học Inha Kinh tế 2020