Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thanh Sơn
(200000.0135)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

28

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thanh Sơn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1952

 • Địa chỉ:

  Số 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lethanhson.dhh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Động hoá học và xúc tác; Xúc tác hoá dầu; Hoá lý các hợp chất Polymer; Biến tính Polymer; ứng dụng xúc tác xử lý ô nhiễm môi trường.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Động hoá học và xúc tác; Xúc tác xử lý khí thải;Tổng hợp, đặc trưng và hoạt hấp phụ, xúc tác của vật liệu mao quản trung bình.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/1981 Đến : 01/12/1998 Tổ phó chuyên môn - Bộ môn Hóa Lý; Phó trưởng Khoa - Khoa Hóa; Trưởng Khoa - Khoa Hóa Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Cán bộ giảng dạy
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/10/2006 Trưởng Ban - Ban Tổ chức - Nhân sự Ban Tổ chức - Nhân sự - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Cán bộ quản lý công tác tổ chức nhân sự, giảng dạy, nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/11/2006 Đến : Phó Giám đốc Đại học Huế Ban Giám đốc - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Cán bộ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/12/2011 Đến : Văn phòng Đại học Huế - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh Hoá học 1981
  Thạc sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội Hóa lý thuyết 1997
  Tiến sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội Hóa lý thuyết 2004