Dữ liệu Nhà khoa học

Hà Thị Hằng
(800000.0052)

Tiến sĩ

29

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hà Thị Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  266 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hahangtb@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế chính trị

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế chính trị

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/2004 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Lý luận Chính trị Cơ bản; Trưởng Khoa - Kinh tế Chính trị Bộ môn Lý luận Chính trị Cơ bản - Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Lịch sử 1999
  Đại học Phân viện Báo chí truyên truyền Hà Nội Kinh tế Chính trị 2003
  Thạc sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Kinh tế Chính trị 2007
  Đại học ĐH Ngoại Ngữ Huế Ngôn ngữ Anh 2012
  Tiến sĩ Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh Kinh tế Chính trị 2013