Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Nguyễn Khánh Long
(800000.0058)

Thạc sĩ

7

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Nguyễn Khánh Long
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  42 Hoàng Diệu, Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: phanlong@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế chính trị

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 2003)
  Tiếng Trung (HSK 4 - 2015)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/02/2007 Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn KTCT về thời kỳ quá độ lên CNXH Bộ môn Kinh tế Chính trị về Thời kỳ quá độ lên CNXH - Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ giảng dạy hợp đồng
  Từ : 01/03/2007 Đến : Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức tập sự
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế Chính trị 2010