Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Thị Thương
(800000.0063)

Tiến sĩ

17

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Thị Thương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  09 Đội Cung .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0963.09.01.09
  Email: ptthuongktct@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế chính trị

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế chính trị

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (bằng 2 - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2007 Đến : 01/10/2008 Bộ môn Kinh tế Chính trị về Thời kỳ quá độ lên CNXH - Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/10/2008 Đến : Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế Chính trị 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế Chính trị 2011
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 2017
  Tiến sĩ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Kinh tế Chính trị 2018