Dữ liệu Nhà khoa học

Mai Văn Xuân
(800000.0139)

Phó giáo sư - Thạc sĩ

10

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Mai Văn Xuân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  18 - Đào Trinh Nhất - Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543538332; 0914019555
  Email: xuanmv@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2007

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bộ môn Kinh tế học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế Nông nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1980 Đến : 01/08/1984 Khoa Kinh tế - Trường Đại học học Nông nghiệp II H Giảng viên
  Từ : 01/08/1984 Đến : 01/08/1995 Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông nghiệp II Huế Giảng viên
  Từ : 01/08/1995 Đến : 01/09/2002 Khoa Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/12/2017 Trưởng Bộ môn - Bộ môn Kinh doanh Nông nghiệp; Trưởng Khoa Bộ môn Kinh doanh Nông nghiệp - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc Kinh tế nông nghiệp 1984
  Tiến sĩ Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Kinh tế nông nghiệp 1995
  Thạc sĩ Trường Đại học Nanyang Quản trị kinh doanh 2001