Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Lê Hiệp
(800000.0246)

Tiến sĩ

10

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Lê Hiệp
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  Phòng 618A, chưng cư Xuân Phú, phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Xuân Phú , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914075337
  Email: nlhiep@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế học Vi mô, Quản lý Nhà nước về kinh tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đánh giá hiệu quả kinh tế, Phát triển nông nghiệp nông thôn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2014)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1998 Đến : 01/08/2002 Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : Phó trưởng Khoa - Kinh tế và Phát triển; Phó trưởng Bộ môn - Kinh tế Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 1998
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2007
  Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp 2016