Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Lê Hiệp
(800000.0246)

Sau tiến sĩ

12

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

3

Công trình thực tiễn

Thông tin:

  • Họ và tên: Nguyễn Lê Hiệp
    Giới tính: Nam
    Năm sinh: 1976

  • Địa chỉ:

    Phòng 618A, Chung cư Xuân Phú, Phường Xuân Phú , Xuân Phú , Thành phố Huế .

  • Liên hệ:

    Điện thoại: 0914075337
    Email: nlhiep@hce.edu.vn

Chuyên môn:

  • Chức danh:

    Ngành đào tạo:

    Kinh tế nông nghiệp

    Chuyên ngành đào tạo:

    Kinh tế nông nghiệp

    Chuyên môn giảng dạy:

    Kinh tế học Vi mô, Quản lý Nhà nước về kinh tế

    Lĩnh vực nghiên cứu:

    Đánh giá hiệu quả kinh tế, Phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển bền vững

    Trình độ ngoại ngữ:

    Tiếng Anh (Cử nhân - 2014)

Quá trình:

  • Đơn vị quản lý


    Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
    Trường Đại học Kinh tế
  • Quá trình công tác


    Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
    Từ : 01/11/1998 Đến : 01/08/2002 Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
    Từ : 01/09/2002 Đến : Phó trưởng Khoa - Phó trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển; Phó trưởng Bộ môn - Kinh tế Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  • Quá trình đào tạo


    Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
    Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 1998
    Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2007
    Sau tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2016