Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Giang
(800000.0240)

Tiến sĩ

21

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Giang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  Hồ Đắc Di, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 945595775
  Email: ttgiang@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý công

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý công

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế công, kinh tế vĩ mô 1

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chính sách công, kinh tế nông nghiệp, quản lý kinh tế.

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2007 Đến : 01/02/2009 Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2007
  Thạc sĩ Trường ĐH KH-CN Huazhong, Trung Quốc Kinh tế Thế giới 2013
  Tiến sĩ Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong Quản lý hành chính công 2016