Dữ liệu Nhà khoa học

Tôn Nữ Hải Âu
(800000.0238)

Tiến sĩ

32

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Tôn Nữ Hải Âu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  120/14/8 Điện Biên Phủ .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tnhau@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế nông nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế môi trường, Phát triển bền vững

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/02/2007 Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang Kinh tế nông nghiệp 2009
  Tiến sĩ Trường Đại học Ghent, Vương Quốc Bỉ Sinh học ứng dụng 2019