Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Nam Thuận
(300000.0215)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

73

Bài báo

13

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Nam Thuận
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: namthuanle010161@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2011

  Ngành đào tạo:

  Sinh lý học người và động vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh lý học người và động vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh Lý Sinh Sản Cá, Sinh Lý Sinh Thái Cá, Địa Động Vật, Ngư Loại Học, Hệ Sinh Thái Thủy Vực, Sinh lý học động vật và người, Khoa học Môi trường và bảo tồn Đa dạng sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đa dạng sinh học động vật có xương sống; đa dạng sinh học Ngư loại học; Sinh học, sinh lý - sinh thái và sinh sản nhân tạo Cá và thủy sinh vật; Quản lý Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên; Sinh thái

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1984 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Sinh học Bộ môn Sinh học ứng dụng - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Sinh học 0000